Är skulderna för stora?

with Inga kommentarer

DSC_0159

Idag kommenterar IMF (Internationella valutafonden) svensk ekonomi. Det ser rätt bra ut, menar de. Men hushållens skulder är väl stora och kan riskera att förvärra en framtida svagare konjunktur.

Nu kommer det lite olika syn på detta från olika håll. En del menar att situationen för svenska hushåll är lite annorlunda än i andra länder. Att jämföra skulderna med disponibel inkomst (löner, pensioner mm efter avdrag för skatt men inklusive bidrag) blir liksom inte helt rättvisande. Vi betalar rätt mycket skatt för olika rättigheter och förmåner, sådant som man i andra länder måste betala ur egen ficka. Det kan vara skolor, barnomsorg, sjukpenning och pension mm. Skuldsättningen och risken skulle alltså inte vara så stor.

Men självklart är det stora ökningar hela tiden av hushållens lån. Även om 8 av 10 hushåll numera amorterar så ökar skuldsättningen ständigt, totalt sett. Amorteringskulturen kan stärkas ytterligare.

Min undran över IMF’s farhåga är ändå om det verkligen är i svag konjunktur som problemen ökar. Då är räntenivåerna låga och kostnaden för lånen blir inte dramatiskt hög utan hjälper hushållen at klara ekonomin. Om arbetslösheten stiger kraftigt kan förstås fler behöva sälja sin bostad. Finns inte tillräckligt många som vill köpa då kan det leda till prisfall på bostäder. Då är risken för enskilda hushållet att man blir stående med lån kvar. Det blir väldigt tungt att betala av på och dessutom tar det lång tid att bli av med ett sådant lån.

Så den individuella risken är väl det som vi hushåll främst behöver bekymra oss om. Se till att ha en bra buffert mellan lånens storlek och bostadens värde!

Leave a Reply