En miljardär tycker

with Inga kommentarer

IMG_1553

Vi har olika höga inkomster här i världen. Väldigt olika. Bill Gross är en person i USA som har tjänat oerhört mycket pengar på att förvalta kapital åt andra och är mångmiljardär. Nu tycker han att det är orättvist och ohållbart att några tjänar sanslöst mycket pengar och de flesta andra rätt lite.

Det finns olika ekonomiska system, för att bland annat hantera fördelning av det vi jobbar ihop i ett land. Marknadsekonomi/kapitalism som överlåter åt marknader att fördela, planekonomi där politiker styr fördelningen och så finns det blandningar av de här systemen. En blandning kan ge både möjlighet att själv påverka sin ekonomi och trygghet att kunna leva på en inkomst oavsett vad som händer.

Jag läser i Dagens Industri att Bill Gross vill ändra på hur det ser ut nu. Han tror på kapitalismen, men menar att inkomsterna måste fördelas mer jämlikt.

Om inkomster fördelas mer lika, mer rättvist, så minskar riskerna för att det blir slitningar mellan grupper och uppror i ett land. I Sverige har vi mycket mer jämnt fördelade inkomster än i USA. Men vi har faktiskt väldigt stora skillnader i förmögenheter.

Dagens siffra: I Sverige finns 23 miljardärer, i US Dollar. Det är fler per invånare än i USA.
(Källa: Affärsvärlden)

Leave a Reply