Skuldkvotstak – vad är det?

with Inga kommentarer

IMG_0835

Hushållen lånar alltmer. Det oroar politiker och andra. Främst bekymrar de sig om att lånen blir som en gökunge i boet. Vid förändringar, t.ex. högre räntor, kan stora skulder leda till samhällsproblem. När mer pengar ska betalas för lånen har vi mindre att köpa annat för. Och därmed blir tillväxten, jobben och skatteinkomsterna lidande. Något behöver göras för att skulderna inte ska öka så här mycket.

Amorteringskrav är en åtgärd, som kan komma nästa sommar. Men inte säkert än då det finns tveksamheter kring hur och vem som ska ha rätt att införa kraven. Minskade ränteavdrag är en annan åtgärd som diskuteras.

Nu har Finansinspektionens nye generaldirektör skrivit en debattartikel i DN där han tar upp en tredje typ av åtgärd, att införa skuldkvotstak. Då skulle ett hushåll inte få ta mer lån än upp till en viss procent av inkomsten.

En möjlig nivå som GD Erik Thedéen nämner är ett tak, en kvot, på högst 600 procent av hushållets disponibla inkomst. Hur mycket handlar det om?

Ett par som tjänar 30 000 kr och 25 000 kr skulle då kunna låna 3 miljoner kr. Och har de två barn och barnbidraget räknas in kan de låna 162 000 kr mer. Ett par utan barn och som har 45 000 kr och 30 000 kr i löner skulle kunna få 3,8 miljoner kr i lån.

Jag undrar om det här är ett förslag som räcker. Redan idag är det nog så att bankernas krav på vad man ska ha kvar efter boende ger den nivån eller till och med lägre. För att få ned belåningen behöver kvoten antagligen sättas lägre.

Leave a Reply