Föräldrapeng

with Inga kommentarer

Young family reading a book to a baby

Föräldrar som delar mer lika på föräldraledigheten är mer jämställda i hemmet. I de familjerna har mammornas löner också utvecklats bättre. Det här står i en ny rapport från ESO*. Vad som är orsak och verkan, kan man i och för sig undra. Men om något förändras som kan leda till att alla barn får mer tid med sina pappor och vice versa så är mycket vunnet.

SvD Debatt skriver forskarna om vad de tror behöver göras för att få pappor att ta ut fler föräldradagar. En sak är att införa flera pappa-/mammamånader. Det brukar fungera bra, men påverkar inte dem som idag inte alls tar ut några dagar. Därför behövs stöd till just de papporna. Det är både de med högsta inkomsterna och de med låga. Det handlar till exempel om hur arbetsmarknaden ska kunna anpassas bättre. En tredje sak handlar om att ersättningsnivån kan höjas, eftersom inte alla har del av extra ersättning från arbetsgivaren. Dessutom behöver man se över hur flexibelt det ska vara att fördela föräldradagarna över tid. Förlänger man tiden borta från jobbet kan det leda till sämre löneutveckling och pension, något som ofta gäller kvinnor. Och som sista punkt, regelverket borde förenklas.

Föräldraförsäkringen ger 80 procent av sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Eftersom SGI’n är 97 procent av lönen så blir ersättningen 77,6 procent. Många anställda har dessutom ersättning som täcker in 10 procent av lönen. Och många får avsättning till tjänstepensionen viss tid under föräldraledigheten också. Man kan få mer i föräldrapenning än i sjukpenning. Högsta nivå nås vid en månadslön på 37 080 kr. Max 946 kr per dag blir det då. Sjukpenning ger högst 709 kr per dag. Alla dagar räknas, inte bara vardagar/arbetsdagar.

Så en person som har 20 000 kr i lön får 17 500 kr i sjukpenning + extra från arbetsgivaren. Efter skatt ett tapp på drygt 3 000 kr. En person som har 40 000 kr i lön får ut 32 400 kr. Tappet blir bortåt 6 000 kr. Ett kännbart tapp förstås. Men om föräldrarna har olika höga löner så är det skillnaden i tapp som är den minskade inkomsten. Här är skatten lurig. På lön har man jobbskatteavdrag. Det har man också på ersättningen från arbetsgivaren. Men inte på föräldrapenning. Så om man vill förändra så kanske föräldralediga borde få jobbskatteavdrag? Ett ytterligare alternativ att fundera över.

Nu vill regeringen se över föräldraförsäkringen, igen. Varför inte bjuda in till samtal med övriga partier?

* ESO=Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

Leave a Reply