Underhåll för barn

with Inga kommentarer

Finanzen in der Beziehung

Skilsmässa, separation, flytta isär. Så’nt är varken lätt eller roligt, men ibland slutar en relation så. Om ett par har barn brukar separationen bli mycket besvärligare. Det är så mycket praktiskt och känslomässigt att ta hand om och dessutom måste man komma överens om hur man ska dela upp kostnaderna för barnen. Det där som kallas för underhåll. Vem ska betala och hur mycket och så finns det väl bidrag från samhället? Vad gäller?

Egentligen ska föräldrarna själva komma överens om detta. Delar man lika på tiden med barnen och inkomsterna är ungefär lika stora så behöver ingen betala något till den andra.

Om lönerna är olika stora är det rimligt att föräldern med högre lön betalar ett belopp till den andra föräldern för att barnen ska få likvärdig situation, ett underhållsbidrag. Speciellt viktigt är det om barnen bor mest hos den andra föräldern. Det har blivit något av en regel att använda sig av beloppet som statens bidrag till separerade föräldrar ligger på, 1573 kr per barn och månad. Men det är inget tak för vad föräldrar kan komma överens om som mest. Det är snarast ett golv. Hur mycket underhållsbidraget ska vara får föräldrarna räkna ut. Några utgångspunkter finns på Försäkringskassans hemsida.

Statens bidrag kallas underhållsstöd och det kan en ensamstående föräldrar ansöka om när en underhållsskyldig förälder har väldigt låg lön eller ingen lön alls.

Föräldrar med låga inkomster och med barn som bor växelvis hos dem kan båda ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Det bidraget prövas mot den egna inkomsten. Som mest är det ett halvt underhållsstöd per förälder, 786 kr/månad.

Det är väldigt vanligt att en förälder ansöker om underhållsstöd hos Försäkringskassan och att den underhållsskyldige föräldern i sin tur betalar tillbaka dit. Hela beloppet eller en del av det, beroende på inkomst.

För många år sedan när systemet gjordes om var det inte meningen att föräldrarna skulle gå via Försäkringskassan, men det gör många fortfarande. 130 000 föräldrar betalar till Försäkringskassan. Nu vill staten ändra på att man i onödan tar den vägen. I november beslutade Riksdagen om nya regler som ska börja gälla 1 april 2016. Efter 6 månader betalar man inte längre ut underhållsstöd som matchas av inbetalning av underhållsförälder. Vissa undantag finns, t.ex. om sekretessskydd krävs.

Försäkringskassan ska ge information till föräldrar och har förslag på avtal på hemsidan.

Dagens ord: Underhållsbidrag betalar en förälder till den andra föräldern. Underhållsstöd kan Försäkringskassan betala ut efter ansökan.

Leave a Reply