Svårt få pengar att räcka?

with Inga kommentarer

Mnzen im Glas

Har du svårt att få pengarna att räcka? Du är inte ensam. 13 procent tycker att de inte har kontroll på sin ekonomi. Nästan var fjärde svensk menar att de är oroliga för att pengarna inte ska räcka när de betalat sina räkningar. Det här visar en undersökning som Intrum Justitia gjort. De har frågat personer runt om i Sverige om hur de upplever att de har det med sin ekonomi.

Det är klart att man kan känna oro över hur pengarna ska räcka. Oavsett om man har mycket att röra sig med eller lite. Ju lägre inkomster man har desto mer problematiskt är det att klara det nödvändiga. Och oron blir säkert större. Men har man inte koll på sina utgifter och sin ekonomi är det lite av strutsbeteende. Det kanske är så stora problem att men helt enkelt inte vill veta eller så är det jobbigt att sätta sig ned och gå igenom det hela. Orsakerna är säkert många. Och det är bara upp till en själv att göra något åt saken.

Det finns ändå en siffra i undersökningen som är än mer allvarlig. Hälften av svenskarna säger sig inte klara en oförutsedd utgift på 13 000 kronor utan att låna. Det är för många som inte bygger upp bra buffertar. Det behöver alla ha. Har du en lön på 24 000 kr bör du sikta på att spara ihop till 50 000 kr som buffert. Äger du ett småhus är det rimligt att dubbla målet. Det är inget präktigt eller dygdigt råd. Det är ett smart råd, för att du ska må bättre, klara det oförutsedda billigare och ha roligare! Handlingsfrihet, stavas det!

När de flesta numera betalar räkningar på internetbank och betalar inköp med kort är det enkelt att summera sina utgifter. Gör ett försök att i alla fall få koll på vart pengarna tar vägen. Sedan haglar råden om vad du kan ta itu med för att ändra. Läs råden från Karin Nordenson på Konsumentverket här.

Leave a Reply