Diamanter?

with Inga kommentarer

DiamantenJag läser på webben om att diamanter, rådiamanter, kan stå inför en prisökning. Något att satsa på? Mycket svårt att svara på. Det dyker i olika tider upp udda alternativ till det vanliga sparandet. Just nu är de låga räntesatserna ett gissel. Hur ska man få någon avkastning på sina pengar? Aktiemarknaden är lite svängig för närvarande och kan kännas riskabel. Det är lätt att haka på annat som låter som nytt och spännande. Men det kan vara att ta större risk än att vara inne brett på aktiemarknaden.

Det här påminner om en situation i slutet av 80-talet. Då var det ett tokigt skattesystem som fick oss att haka på olika kreativa lösningar för placeringar, bl.a. oinfattade diamanter. Andra märkliga alternativ var exempelvis filmbolag och konstkonsortier. Det var i regel inga bra alternativ i längden. Att handla med andra saker än traditionellt sparande innebär att man ska utgå från den egna kunskapen och då blir det mer en hobby, en slags yrkeskunskap, som kan bli lönsam. Inte självklart något för oss amatörer.

Men om man som amatör ändå tror att mineraler och andra råvaror har en ljus framtid, om man en dag tror att priserna på järnmalm och olja har bottnat, hur gör man? Då finns råvarufonder som placerar i olika råvaror utifrån vad förvaltarna tror ska vara det som kommer att ge bäst avkastning. Det blir en bredd som är svår att få till på egen hand. Till råvaror hör inte bara olja och mineraler utan också livsmedel. Men sett på både fem och tio års sikt har fonderna sjunkit väldigt mycket. Den senaste månaden har det sett ljusare ut. Det är ingen som kan avgöra när globala tillväxten får ordentlig skjuts, men när det händer och inflationen börjar stiga så kan det vara bra för just råvarufonder.

Många placeringsråd går ut på att man bör ha lite råvarufonder i sin sparportfölj. Följ marknaden och sprid insättningar något över tid om du en dag bestämt dig.

Leave a Reply