Unga i jobb/arbetslösa

with Inga kommentarer

P1050311

Fler får jobb, men det är lite olika för olika grupper. 4,8 miljoner personer har ett jobb här i landet, enligt SCB. Drygt 400 000 är arbetslösa. Arbetslösheten är 7,7 procent (7,1% med säsongsrensade och utjämnade data).

 

Av dem som är mellan 15 och 24 år arbetar 481 000 personer, 78 000 är undersysselsatta och 144 000 är arbetslösa. Av de arbetslösa är en stor andel heltidsstuderande, 98 000. Arbetslösheten i dessa åldrar är mycket högre än för andra åldrar, hela 22,6 procent (19,2 med säsongsrensade och utjämnade data). Räknar man på enbart 20-64-åringar är arbetslösheten 6,8 procent. De yngre drar upp den totala arbetslösheten en hel del.

 

Hur mäter man arbetslöshet?

Jo, först måste man ta fram hur många som faktiskt är i arbetskraften, alltså de som har jobb och de som söker jobb. Av befolkningen i åldern 15-74 år är nära 2,1 miljoner personer inte alls i arbetskraften. De är studerande, pensionärer, hemmamakar eller helt enkelt inte arbetssökande. Men drygt 5,2 miljoner personer ingår i arbetskraften. Av dem delar man upp personerna i sysselsatta och arbetslösa. De som är sysselsatta kan i och för sig vara föräldralediga, sjuka eller på semester eller vidareutbildning, men de har ett jobb.

 

Arbetslösheten är andelen jobbsökande i förhållande till samtliga i arbetskraften, dvs inte i förhållande till alla invånare.

 

Eftersom många 15-24-åringar söker jobb trots att de studerar blir arbetslösheten hög i den gruppen. En märklig sak är att arbetslösheten bland unga män är högre än bland unga kvinnor, 21,6 procent jämfört med 16,7 procent. Männens arbetslöshet ökar medan kvinnornas minskar. Beror det på att fler killar söker jobb eller på att tjejerna är bättre på att få jobb? Det första verkar stämma in på dem som är 20-24 år, medan det senare på dem som är yngre.

 

Snart kommer sommarledighet för många ungdomar, men ledigheten är också en jobbmöjlighet. Det är tyvärr inte så lätt att få sommarjobb. 42 % av gymnasieungdomar skulle sommarjobba medan 40 % gärna skulle vilja men trodde inte att de skulle få något jobb. Det visade en undersökning från Swedbank för ett par år sedan. Bara 18 % ville inte eller skulle inte av något annat skäl. Hoppas det ser bättre ut i år!

Leave a Reply