A-kassan höjs

with Inga kommentarer

Mann im Anzug liest Zeitung

Att bli arbetslös betyder att lönen försvinner. Men genom a-kassan kan du få betalt per dag du annars skulle ha jobbat. Förra regeringen sänkte högsta ersättning.

Men från och med idag, 7 september, gäller ny ersättning i a-kassan. Det har nya regeringen bestämt. Det gäller för den som hittills kommit upp i taket, alltså gränsen för högsta dagersättning. Taket höjs. Om du har en lön på 25 025 kr eller mer, före skatt, ger det 230 kr mer per dag, totalt 910 kr per dag eller 20 000 kr för hel månad.

Även lägsta ersättningen höjs. Från 320 kr till 365 kr per dag. Om man är arbetslös en hel månad ger det 990 kr mer i månaden. För en hel månad blir det totalt 8 030 kr. Men beloppet beskattas. Och som nybliven arbetslös får man ingen ersättning de första 5 dagarna. De är karensdagar.

Tänk på

du måste vara medlem i arbetslöshetskassa (a-kassa) om du ska få en ersättning som bygger på din inkomst och inte bara lägsta nivån,

du måste ha varit medlem i minst 12 månader,

du måste ha jobbat full tid för att inte få reducerad ersättning. Halvtid ger halv dagpenning,

du måste ha jobbat viss tid det senaste året och

du måste vara arbetsför och ha anmält dig till arbetsförmedlingen.

Leave a Reply