Lyckad utbildning

with Inga kommentarer

Carpenter marking a measurement on a wooden plank

9 av 10 har fått jobb inom 1,5 år efter utbildningen. Låter som ljuv musik i många ungas öron. Arbetslösheten bland ungdomar 15-24 år är högre än för äldre, även om den sjunker nu och det inte alltid handlar om så långa arbetslöshetsperioder. I skolan uppmuntras elever att plugga för att kunna bli anställningsbara. För att minska risken för arbetslöshet. Men väljer alla rätt väg? En väg som verkar vara lyckosam är lärlingsprogrammet.

Idag intervjuas en tjej i radions P1 Morgon. Hon går en lärlingsutbildning till snickare och ser ljust på framtiden. Bra utbildning, viktigt jobb och bra med pengar. Under många decennier har hantverksyrken inte varit drömyrkena. Det verkar ha varit akademiska yrken, medievärlden, sport och musik som varit lockande. Äntligen har renässansen kommit för jobb som alltid efterfrågas! Snickare, elektriker, rörmokare, kock, bagare, florist, murare, målare, plåtslagare, glasmästare osv. Men fler kan söka sig hit. Mängden utbildningsplatser man tänkte sig från politikerhåll har man inte nått upp till. Än.

Pengar? Ja, lönen för många hantverksyrken är ofta bra. Men det är inte ovanligt att man startar som egenföretagare och det kräver en hel del av ekonomiskt tänk. Planering, fakturering och bokföring behöver man klara av och så vet man först när året är slut hur hög inkomsten egentligen blev.

Arbetsförmedlingens senaste prognos för vilka jobb som kommer att öka mest visar på att de finns inom det som har med hushållens konsumtion att göra, handel, hotell och restaurang. För många av de jobben finns yrkes- och lärlingsutbildningar. Att gå ett hantverksprogram på gymnasiet t.ex. till snickare eller rörmokare tror jag är en minst lika bra framtidsväg att ta.

Dagens siffra: Ungdomsarbetslösheten bland dem som inte studerar är knappt 10 %. (Arbetsförmedlingen)

Leave a Reply