Amorteringskraven

with Inga kommentarer

Apartment Building

Snart ska regeringen lägga fram lagförslaget till riksdagen om amorteringskrav för dem som köper en bostad och betalar med hjälp av lån. Riktlinjen hittills är ju att lån ska amorteras med 2% av totala skulden varje år, så länge som man har lån på mer än 70% av bostadens värde. Och med 1% av skulden om belåningsgraden överstiger 50%.

Bankföreningen tycker att förslaget har en del brister. Tidigare har man tagit upp problemet med att den som vill ta ett mindre lån för reparation eller annat och redan har stora lån kommer att få en kraftigt ökad utgift genom att amorteringen blir så mycket större. Det är ju bara de som tar nya lån som ska drabbas av amorteringskravet. Men kravet gäller totala skulderna man har, inte bara nya lånet.

Exempelvis om en person har lån på 2,5 miljoner kr och tar ytterligare lån på 300 000 kr skulle kravet på amortering bli 4 650 kr per månad. Om amorteringen skulle varit 10 år på nya lånet hade amorteringen stannat vid 2 500 kr. Det lockar till att ta lån utan säkerhet i bostaden, blancolån, även om räntan är högre. Bankföreningens exempel var på högre belopp: befintliga lån på 4 miljoner och nytt på 200 000 kr skulle öka månadsutgiften, ränta och amortering, med 7 330 kr. I stället för med 2 000 kr enligt deras förslag. Deras förslag är att ett nytt lån på befintlig bostad ska amorteras på 10 år.

Nu menar Bankföreningen också att det blir tokigt att de som köper en nyproducerad inte ska beröras av amorteringskravet, alltså att de får ett undantag. Regeringen menar att det skulle motverka behovet av att nya bostäder byggs. En sak som Bankföreningen menar är att det är kontraproduktivt om man vill att hushållen ska skuldsätta sig mindre genom de nya kraven. Men en annan sak är att det också skulle påverka priset när bostaden säljs nästa gång. Den nya köparen köper begagnat och måste amortera och vill betala mindre för bostaden.

För en nyproducerad bostad på 5 miljoner kr skulle prisfallet kunna bli 5-10 procent, bortåt 500 000 kr. Det innebär en ren förlust för förste-köparen när han eller hon ska flytta nästa gång. Speciellt om det sker inom några få år. Det leder därmed också till inlåsning eller att bankerna ställer större krav på kontantinsats. Marknadsvärdet på bostaden är i praktiken inte lika högt som priset.

Vi får se vad de olika remissinstansernas svar får för effekt på slutliga förslaget.

Leave a Reply