Tjänstepension och efterlevandeskydd

with Inga kommentarer

Family On Beach Vacation Running Through Dunes

Du har väl tjänstepension där du jobbar? Det är mycket viktigt för att du en dag ska få en pension som går att leva på. Idag sätts ju pengar av varje år och med åren blir det ett stort belopp. Förr fick man en tjänstepension som till största delen hängde på inkomsten de sista åren i yrkeslivet. Alltså – tjänstepensionen har idag stor betydelse redan för den som är ung.

Men när ska man ha efterlevandeskydd? I dagens SvD skriver Frida Andersson om olika tips för pensionen. Första punkten handlar just om efterlevandeskydden. De kan kosta mycket i lägre pension. Så det gäller att veta vad det här handlar om. Till den här tjänstepensionen som det sätts av reda pengar för, finns två olika sorters efterlevandeskydd, återbetalningsskydd och familjeskydd. De fungerar på två olika sätt.

Återbetalningsskydd innebär att en närstående (maka, make, sambo eller barn) kan få rätt till pengarna som finns om du går bort innan du tagit ut allt. Utan återbetalningsskydd går de pengarna till övriga försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd. Det kallas för arvsvinster. Det är alltså arvsvinsterna du går miste om när du har återbetalningsskydd. Men ju yngre du är desto mindre pengar handlar det om. För äldre är det större belopp.

Har du ingen familj att skydda eller om din partner klarar sig ändå ska du inte ha efterlevandeskydd. Det ger dig bättre egen pension. Du kan lägga till återbetalningsskydd senare. Om du gifter dig/flyttar ihop och/eller får barn slipper du hälsoprövningen om du ansöker om skyddet inom ett år. När du är äldre och speciellt när du närmar dig pensionen kan det antingen vara bättre att inte ha återbetalningsskydd eller vara det bästa du kan ha eftersom det nästan inte finns några andra efterlevandeskydd under pensionstiden. Kostnaden kan beräknas till 5-15 procent av slutliga pensionen. För varje år du inte har återbetalningsskydd växer din pension mer än om du skulle ha återbetalningsskydd.

Familjeskydd är något helt annat. Det är en slags livförsäkring som du betalar med en premie, men som tas från pensionskapitalet. Den kan tecknas utan hälsoprövning vid första tillfället så det kan vara ett alternativ för den som inte klarar en sådan. Eftersom utbetalningarna ska beskattas som inkomst hos den som är efterlevande så är skyddet inte så mycket värt som det låter.

Det kan vara mer prisvärt att ta en grupplivförsäkring om du har det alternativet. Dessutom faller det ut som ett engångsbelopp vilket ger större valfrihet för den efterlevande.

Har du familj behöver du skydda deras ekonomi på olika sätt. Det är ändå bra att inte nagga egna pensionen i kanten i onödan. Se framförallt upp så du inte betalar för något du inte alls behöver, dvs om du inte har egen familj att skydda.

Dagens ordförklaring: Som sambo räknas ni här bara om ni har eller har haft barn ihop eller om ni tidigare varit gifta med varandra. Förmånstagare kan även registrerad partner vara.

Leave a Reply