Egenföretagare och timpenning

with Inga kommentarer

IMG_1068

Företagarnas hemsida finns en intressant fråga från en egenföretagare om vilken timpenning han/hon ska fakturera. Timpenningen skulle motsvara vad en anställd får, 25 000 kr, i månadslön.

Svaret är en bra genomgång av hur man kan tänka. Den som har 25 000 kr i lön har 145 kr per timme. Till timpenningen ska nu läggas semesterlön (12%) och egenavgifter (28,97%) plus eventuella administrativa omkostnader en egenföretagare har. Det kan vara kostnader för bokföringsprogram, revisor, kurser, medlemskap och försäkringar. Inte minst tjänstepension måste företagaren ordna med själv. Den motsvarar för den här nivå på lön 4,5%. Som schablon menar organisationen Företagarna att man ska debitera 1,5 – 2 gånger motsvarande timlön för anställd.

Ovanpå det ska momsen läggas, 25 procent vanligtvis. Om uppdraget är så pass stadigt att det går att debitera för de flesta timmar i månaden skulle den här timpenningen bli mellan 243 och 324 kr plus moms.

Av lönen egenföretagaren tar ut behöver pengar reserveras för semesterperioden. I det här fallet drygt 2 000 kr per månad för att kunna vara ledig 5 veckor.

I många andra fall behöver en egenföretagare ta höjd för tid som går åt för marknadsföring, utveckling och införsäljning som inte man kan ta betalt för. Då behöver timpenningen ligga högre.

Vad blir det kvar?

Beroende på hur mycket omkostnader man har så varierar det vad man behöver ta ut. Om lokal eller bil krävs ökar det vad man kan få över eller hur mycket man behöver ta ut. Men det beror också på hur konkurrensen ser ut vad man kan ta ut. Räknat på vad man får över i plånboken även efter inkomstskatt är en vanlig tumregel att det blir runt 1/3 av vad man debiterar.

Leave a Reply