Sjukt

with Inga kommentarer

Junge Frau krank im Bett

Kvinnor är mer sjuka, män är mer arbetslösa. Så kan jag sammanfatta statistiken över hur många som får olika slags ersättning av samhället. Det är SCB som har tagit fram siffror till och med 2015.

De olika ersättningarna är sjukpenning (när man är sjuk längre tid än 14 dagar), sjuk-och aktivitetsersättning (det som förr hette förtidspension), a-kassa, arbetsmarknadspolitisk åtgärd och ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd/socialbidrag). SCB räknar om dessa till helårspersoner, alltså om två personer är sjuka 6 månader var blir det en helårsperson. Det gör man för att kunna jämföra olika ersättningssystem och även över tid.

Förra året fick ungefär 809 500 helårspersoner ersättning. Det är ungefär lika många som det varit sedan 2011. Antalet med sjuk- och aktivitetsersättning har minskat till lägsta nivån sedan man började mäta 1990. På senare år har fler fått sjukpenning och fler haft inkomster genom arbetsmarknadsåtgärder. Å andra sidan var det färre som fick a-kassa och färre som fick försörjningsstöd förra året.

Skillnaderna mellan kvinnor och män är rätt stora. Det är överhuvudtaget fler kvinnor än män som får ersättning, nära 54% mot drygt 46%. Och det är just sjukdom som är vanligare för kvinnor och arbetslöshet för män.

Om det låter som att det fortfarande är väldigt många som får ersättningar, det är ju i verkligheten fler individer som berörs än helårspersoner, så minskar ändå andelen av befolkningen. Vi blir allt fler i landet så andelen, 14,3%, är faktiskt den lägsta uppmätta andelen.

Många sjuka fick alltså sjukpenning förra året, 161 500 helårspersoner. Det är dubbelt så många jämfört med dem som fick a-kassa. Det är dessutom inte hela sanningen. När man är sjuk står arbetsgivaren för sjuklön de första 14 dagarna, varav den första är en karensdag utan ersättning. De här dagarna räknas inte in i denna statistik. Sedan är dessutom många hemma med sjuka barn. Sjukdom är alltså en rätt stor del av vad vårt välfärdssystem ska klara av att hantera.

I slutet av mars kommer arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö att bli större. Det är ofta kvinnor som blir sjuka i sina jobb. Om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift kommer att leda till förändring får vi se med tiden, men att våra arbetsplatser ska leda till att vi mår bra i stället för dåligt skulle vara en bra utgångspunkt.

Leave a Reply