Vårbudgeten

with Inga kommentarer

DSC_0170

Även staten gör sin budget varje år. Den läggs fram i september inför kommande kalenderår. Men på våren gör man en genomgång för att se om något behöver ändras under innevarande år. Förändringarna presenteras i en vårbudget eller vårproposition som det heter när regeringens förslag ska läggas fram och beslutas av riksdagen sedan. Idag kom årets vårbudget.

 

Det är inte mycket som ändras för oss hushåll. Främst handlar det om ändringar i avdraget för RUT-tjänster. Det blir möjligt att få avdrag för fler tjänster än tidigare. Från 1 augusti ska nya reglerna gälla om de kommer att gå igenom i riksdagen.

 

Det handlar om att få avdrag för fler trädgårdstjänster, flytthjälp och IT-tjänster. Nu ska det även gå att få avdrag för trädbeskärning och nedtagning och bortforsling av buskar och träd, inte bara gräsklippning, krattning, ogräsrensning och snöskottning. Anlitar man en firma för att flytta bohag och lösöre mellan två bostäder eller magasinering ska det också gå att få avdrag. Och slutligen att avdrag ska kunna ges när man får hjälp med att installera, reparera och underhålla dataprogram och –utrustning, även för rådgivning och handledning. Allt ska ske i eller i nära anslutning till bostaden.

 

Tidigare har det kommit förslag om att man ska kunna få avdrag för reparation och underhåll av vitvaror i hemmet. Den ändringen ska gälla från 1 jan 2017.

 

Det är utmärkt att regeringen vill utöka avdragen. Det kan ge fler jobb. Det är också jobb som är lätt utbytbara mot eget arbete och med höga skatter är det annars betydligt mer lönsamt att ta ledigt själv för att göra jobbet än att anlita någon. Och är det något som ett utvecklat land präglas av så är det specialisering och effektivisering.

 

RUT-avdraget ger 30 procents avdrag och för den som är under 65 år är maximalt avdrag per år 25 000 kronor. Det dubbla för den som är äldre (fyllda 65 år vid ingången av året).

 

Ytterligare en ändring som lagts fram tidigare är sänkt moms på vissa tjänster från januari nästa år. Om man reparerar och lagar cykel, skor, lädervaror, kläder och textilier så ska momsen bli 12 procent i stället för som nu 25 procent.

 

En annan ändring i vårbudgeten rör sänkt skatt på biodrivmedel. Till största delen handlar annars budgeten om att en mängd pengar flyttas och ökas på för olika ändamål till följd av ökande antal asylsökande och flyktingar.

Leave a Reply