Må bra och ha det bra

with Inga kommentarer

mdchen in der schule schaut nach oben

Om man får det bättre borde man inte må bättre då? Ungas levnadsvillkor har undersökts, bland annat för att regeringen ska kunna veta hur unga har det. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (vilket namn!) har tittat närmare på hur situationen för personer i åldern 16-24 år förändrats över tid. Det finns också en särskild sajt för den här statistiken, Ungidag.

 

Fler tycker att studiestöden räcker (43%), färre är långtidsarbetslösa (4,9%), färre är öppet arbetslösa eller sökande med aktivitetsstöd (13%), något färre får ekonomiskt bistånd (7,3%) och färre får betalningsförelägganden. Det är väldigt positivt. Det är mycket lättare att finna sig tillrätta om ekonomin är någorlunda i ordning och man kan stå på egna ben.

 

Men det verkar inte som att ungas välmående har blivit bättre för det. Visserligen tycker de flesta att de har en bra hälsa, 84%, men var femte säger sig känna oro, ängslan eller ångest. Det här har inte förändrats de senaste åren. Något som ökat är stillasittandet. Det är fler som anstränger sig fysiskt mindre än två timmar per vecka, en ökning på fem år från 10% till 13%. En risk för sämre hälsa framöver.

 

Att kunna må bättre hänger tydligen inte bara ihop med att man får det bättre, får en bättre standard. Det kan hänga ihop med upplevda möjligheter, vad man väntar sig. Det är min tes.

 

En av de frågor som pratas mycket om och som är ett stort problem är möjligheten att få en egen bostad. Bland 20-24-åringar bor 38% kvar hemma hos föräldrar. Av dem som är 25-29 år är det 7% som bor kvar. Situationen verkar inte ha blivit sämre de senaste åren. Det är redan tillräckligt svårt att få en bostad och fler kommuner säger att det har för få lägenheter lediga för unga. 219 av landets 290 kommuner har underskott på bostäder för unga.

 

Det är klart man är orolig för att kunna komma in på bostadsmarknaden. Stora krav ställs på att ha sparat ihop till kontantinsatsen, priserna är höga och kräver stora lån, vilket gör ekonomin skör.

 

Även om arbetslösheten minskar är situationen på arbetsmarknaden tuff. Hård konkurrens, svårt ställa villkor och osäkra anställningar.

 

I alla tider har uppbrottet från skola och föräldrahem varit fullt av svårigheter som att få jobb i det man utbildat sig till och vill syssla med eller att få tag i en bostad. Men jag kan tycka att det är mindre grad av frihet och eget val idag och mer press. Det kanske bara är en känsla, för att det pratas mer om det. Förr löstes problemen på ett eller annat sätt med tiden. Tider svänger ju. Nu verkar besluten få större konsekvenser och unga idag behöver vara mer medvetna. Inte fel med mer av samhällskunskap och privatekonomi i skolan då – i alla program, anser jag. Det ger en bra grund att stå på.

Leave a Reply